HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
จุดตรวจและจุดบริการประชาชนตามแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายนิวัฒน์  พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม และอพปร. ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ตามแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562  บริเวณทางแยกเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ถนนสาย อุทัย-วัดสิงห์

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 10.05 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 67 ท่าน