HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมไอน้ำแบบตั้งพื้น จำนวน ๑๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑๓ ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงงานลูกชิ้น หมู่ที่ 6 ต.น้ำซึม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมนึก ประสานพันธุู์ ถึงฝายหลวง หมู่ที่ 5 ต.น้ำซึม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป และงานป้องกันสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ เส้น และสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]เช่าจ้างเช่าอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์ควบคุม และ Sofware ควบคุมการบิน พร้อมอุปรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอย ขนาด ๔ ที่นั่ง) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11