HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 ม.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561   4 ม.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   4 ม.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือดำเนินการประเมินตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านระบบ ITAS   18 ธ.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แจ้งการนัดตรวจการจ้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   3 ธ.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหมอแป๋ว หมู่ที่ 1 ต.น้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   3 ธ.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แจ้งนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเหียง ต่อจากสายเดิม จากบ้านนายสาโรจน์ เกียรติเผ่า ถึงบ้านนางบำรุง คงเกียรติพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม   21 พ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมจัดประชุมสามัญประจำปีพ.ศ. 2561 กิจการสถานีสูบน้ำ    2 พ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   16 ต.ค. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561   12 ต.ค. 2561 62
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30